Działania marketingowe

Pakiety sponsorskie

Udział w konferencji w roli Sponsora daje szerokie możliwości reklamowe dla promocji Twojej marki wśród najbardziej odpowiedniego segmentu rynku.

Zwracamy uwagę na opcje pakietów sponsorskich. Oferty są standardowe, w przypadku dodatkowych zapytań chętnie omówimy szczegóły!

Osiągnij swoje cele na wiodącej imprezie rolniczej roku!

 

Reklama firmy w katalogu forum

Kolorowa reklama na całą stronę (A5) w drukowanym i cyfrowym katalogu forum. Katalog zawiera agendę konferencji, listę uczestników, informacje o sponsorach i partnerach.

Projekt layoutu jest dostarczany przez klienta.

Specyfikacja layoutu:

  • Rozmiar – 150×210 mm, + 5 mm wzdłuż boków na cięcie. Pionowo. Ważne elementy layoutu nie powinny być bliżej niż 7 mm od linii cięcia.
  • Format rastrowy – tiff, rozdzielczość 300 dpi kolor CMYK, warstwy scalone
  • Formaty wektorowe – .ai .eps, obrazy powinny być scalone w pliku o rozdzielczości 300 dpi, teksty w krzywych, kolor CMYK
1100,00 PLN netto

Umieszczenie stoiska firmy

Umieszczenie stoiska reklamowego firmy w strefie networkingowej konferencji.

Świadczenia:  

  • Udział w konferencji jednego przedstawiciela firmy
  • Powierzchnia 1,5 m2
  • Stół, 2 krzesła
  • Panel plazmowy
  • Umieszczenie roll-upów, produktów reklamowych (dostarczanych przez Zamawiającego)
5000,00 PLN netto

Reklama w pakietach uczestników

Umieszczanie materiałów reklamowych w torbach uczestników konferencji.

Format nie większy niż A4, dostarczony przez Zamawiającego.

950,00 PLN netto